Διοικητικό συμβούλιο 

 

 

                             (Πρόεδρος)
Μαρία Βακιντή (Αντιπρόεδρος)
Ιωάννα Καραγιάννη (Γραμματέας)
Πατήρ Στέφανος Αθανασίου (Ταμίας)
Νικόλαος Λαρδάς (Μέλος)
Γεώργιος Διονυσίου (Μέλος)
Ευφροσύνη Μακρή (Μέλος)

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Γεώργιος Καλογραίας
Νικόλαος Κακλαμάνης
Άγγελος Ρήγας
Αγγελική Βαλεοντή Δεμερτζή                                            Νικόλαος Τρικαλινός

 

© 2018 All Rights Reserved. Designed By